Biografija


Umjetnica iz New Jerseya Roberta Nichol Frank posvećuje se svemu nadahnutom. Vidim nešto i moram to staviti na platno. Kada sam inspirirana, moj rad potiče na razmišljanje. Ne mogu raditi po naredbi. Sve mora poteći iz moje duše. Radeći u New Yorku, Aspenu, Palm Beachu i Miamiju uvijek sam tražila ljepši način življenja. U Zagrebu sam učila kod Roberta Tanaya i naučila da ništa nije pogrešno kod izražavanja svojih osjećaja o određenom prizoru. Sve je spremno kad je duša ispunjena mirom, a platno uređeno za pokazati drugima. Mojim platnima želim vanjštinu uvesti u unutrašnjost. Molim se da u vama probude mir ili vas inspiriraju kako bi osjetili ljepotu onoga što je uhvaćeno bojom.

Roberta Nichol